ایران Vs عراق | 26 دی 19:30

نتیجه بازی ایران - عراق چه خواهد بود؟

برد ایران ( اختلاف 1 گل)

برد ایران ( اختلاف 2 گل)

برد ایران ( اختلاف 3 گل و بیشتر)

هر دو تیم مساوی

برد عراق (اختلاف 1گل)

برد عراق(اختلاف 2گل)

برد عراق (اختلاف 3گل و بیشتر)